Medicus Assistans 

Våra tjänster

Vi erbjuder

  • Vikariepool som består av undersköterskor och vårdbiträden.
  • Assistansträffar/aktiviteter.
  • Vi finns tillgängliga dygnet runt.
  • Förmånliga uthyrnings-priser för våra kunder och assistenter i Sälen och Spanien, med semesterhus som är tillgängliga. 
  • Tillgång till juridiskt ombud vid behov.
  • Samarbete med läkare för snabba läkarbedömningar, där vi även kan göra hembesök vid behov för våra kunder.


Vad innebär assistans hos oss?
Har du en funktionsnedsättning som påverkar den intellektuella förmågan kan du välja att ha din assistans hos oss.
Medicus Assistans skapades för dig som behöver ett starkt stöd med arbetsledning, kontinuitet och bemanning av en person du har förtroende för och som finns nära dig. Vi säkerställer att din assistans blir som du vill ha den.

Stort fokus på ditt självbestämmande
På Medicus Assistans är det du som för din egen talan. Vi som jobbar här stöttar dig, men du är alltid huvudpersonen.
Många som har sin assistans hos oss behöver stöd i att kommunicera, ofta även med att fatta beslut och göra val i livet. Detta innebär att självbestämmande ofta är att ha en god man eller legal företrädare som känner dig och din kommunikation väl.
Den gode mannen eller företrädaren behöver inte bara kunna tolka dig i en viss situation utan även kunna sätta det som uttrycks i ett sammanhang. Att kunna göra riktiga bedömningar med kunskap om din personlighet, dina förmågor, erfarenheter och framtidsplaner är grundläggande.
 

 
 
 
 
Post
Samtal