Medicus Assistans 

Rapportera missförhållanden

Vi är måna om att göra rätt och att upprätthålla våra medarbetares, samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet. Vi vill därför göra allt vi kan för att upptäcka och hindra eventuella missförhållanden i vår verksamhet så tidigt som möjligt. Du som medarbetare kan använda dig av och rapportera genom
Visselblåsarlinjen, om du upptäcker saker som inte står rätt till och om du inte vågar ta upp det med din chef. Genom Visselblåsarlinjen kan du vara anonym om du så önskar. 

NÄR SKA JAG VISSELBLÅSA?
Visselblåsarfunktionen ska du använda när du vill du rapportera något allvarligt, skadligt eller olagligt som en arbetsgivare gör och som har eller kan få negativa konsekvenser för många människor.  Du kan visselblåsa om något konkret som redan har hänt eller något som du misstänker kommer att hända och som exempelvis rör olaglig verksamhet som bedrägeri, korruption, jäv, allvarlig påverkan på enskildas liv och hälsa.
Du får bryta tystnadsplikten när du visselblåser, men du får inte lämna ut känsliga uppgifter som rör enskilda personer. Känsliga uppgifter kan röra hälsa, etniskt ursprung, politiska åsikter, religion eller sexuell läggning.

NÄR SKA JAG INTE VISSELBLÅSA?
Du ska inte blåsa i visselpipan när det handlar om brister eller felaktigheter rörande assistansen på en specifik arbetsplats. För frågor som rör klagomål, missnöje, missbruk, mobbing och avvikelser hos en enskild assistansberättigad som kan leda till en Lex Sarah ska du kontaktar verksamhetschefen som ska följa de rutiner som används för avvikelser, synpunkter, klagomål och ris och ros. Skälet till att en sådan händelse inte ska visselblåsas är att den bara berör en eller några få personer.

Kontaktinformation Visselblåsarlinjen
Telefonnummer: 076-3929611
E-post: info@medicusassistans.se


 
 
 
 
Post
Samtal